Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura

Sällskapet för kulturpolitisk forskning – Society for Cultural Policy Research in Finland


Leave a comment

Tutkijat perustivat tieteellisen seuran kulttuuripolitiikan tutkimuksen edistämiseksi

Lehdistötiedote

Julkaisuvapaa 07.06.2012 klo 6.00

Tutkijat perustivat tieteellisen seuran kulttuuripolitiikan tutkimuksen edistämiseksi

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura perustettiin Helsingissä, Tieteiden talolla 24.5.2012. Paikalla oli noin 35 kulttuuripolitiikan tutkimuksesta kiinnostunutta ihmistä.

Seuran tarkoituksena on edistää ja koota yhteen monitieteistä kulttuuripolitiikan tutkimusta. Seura edistää tutkijoiden, hallinnon ja erilaisten kulttuuripolitiikan toimijoiden yhteistyötä Suomessa ja kansainvälisesti sekä edesauttaa tutkimustulosten soveltamista käytäntöön. Kulttuuripolitiikan tutkimus ymmärretään laajasti.

— Laaja-alaisella kentällä seuran tehtävänä on vahvistaa tutkijaidentiteettiä ja saattaa tutkijoita yhteen. Tiedon välittäminen ja avaaminen laaja-alaisella tutkimuksen kentällä, on ollut hankalaa. Seura tarjoaa välineitä vuorovaikutukseen, kertoo Emilia Palonen, seuran ensimmäinen puheenjohtaja.

Yhdistyksen hallitukseen kokoonpano edustaa kentän monipuolisuutta. Joukossa on vaikuttajia eri korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja kulttuurijärjestöistä. Varapuheenjohtajiksi nimettiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa 6.6.2012 Miikka Pyykkönen Jyväskylän yliopistosta ja Pauli Rautiainen Tampereen yliopistosta.

— Meitä Jyväskylästä valmistuneita kulttuuripolitiikan tutkimuksen opiskelijoitakin on kahdenkymmenen vuoden ajalta. Vaikka edustan hallituksessa juuri näitä alumneja, tiedän että kulttuuripolitiikan tutkimukseen liittyvistä aiheista tehdään muuallakin paljon graduja. Tahdomme saada laajan kirjon kulttuuripolitiikan tutkimuksesta kiinnostuneita mukaan toimintaan, korostaa seuran tiedottamisesta vastaava Pirjo Sohlo.

Seuran hallitukseen valittiin 24.5. perustamiskokouksessa edellä mainittujen lisäksi:

Katri Halonen, Metropolia; Simo Häyrynen, Itä-Suomen yliopisto; Annukka Jyrämä, Aalto-yliopisto; Paula Karhunen, Taiteen keskustoimikunta; Tommi Laitio, Demos Helsinki; Nea Leo, Taivex / Teatterin tiedotuskeskus; Esa Pirnes, Opetus- ja kulttuuriministeriö; Pasi Saukkonen, Cupore / Jyväskylän yliopisto sekä varajäseniksi Pertti Ahonen, Helsingin yliopisto; Kaija Kaitavuori, Courtauld Institute of Art; Helka Ketonen FM Taidehistoria; Eliza Kraatari, Jyväskylän yliopisto; Aura Seikkula, kuraattori, Jyväskylän yliopisto; Sakarias Sokka, Jyväskylän yliopisto

Sihteerinä ja rahastonhoitajana toimii Riina Kontkanen.

Seura pyytää kiinnostuneita ottamaan yhteyttä ja liittymään seuran sähköpostilistalle. Alustavat nettisivut ovat osoitteessa https://kulttuuripolitiikan.wordpress.com.

Yhteydenotot:

Emilia Palonen,
Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seuran pj.
Yliopistonlehtori (ma.),
Helsingin yliopisto
emilia.palonen(a)helsinki.fi
040-5077198

Pirjo Sohlo
Tiedottaja
Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura
pirjo.sohlo(a)gmail.com
050-3235792

Advertisements