Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura

Sällskapet för kulturpolitisk forskning – Society for Cultural Policy Research in Finland


Leave a comment

Uudet nettisivut

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seuran nettisivut ovat osoitteessa: http://kulttuuripolitiikantutkimus.fi/
Tervetuloa uusille sivuille!

Advertisements


Leave a comment

Esitelmäkutsu Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päiville, Helsingin yliopistossa, 16.–17.5.2013, DL 31.3.

Esitelmä- ja työryhmäehdotuspyyntö seuramme ensimmäisille Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päiville, Helsingin yliopistossa, Valtiotieteellisessä tiedekunnassa, 16.–17.5.2013 teemalla:

KULTTUURIPOLITIIKAN TUTKIMUS SUOMESSA 2013

Toukokuussa 2012 perustettu Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura kutsuu kaikki kulttuuripoliittista tutkimusta tekevät ja siitä kiinnostuneet seuran ensimmäisille kulttuuripolitiikan tutkimuksen päiville esittelemään omaa tutkimustaan ja tutustumaan muiden tekemään tutkimukseen. Päivien teemana on kulttuuripolitiikan tutkimuksen tila ja laajuus Suomessa. Tarkoituksena on saada esiin alan kotimaista tutkimusta ja käydä keskustelua siitä, mitä kulttuuripolitiikan tutkimus on ja voisi olla.

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät luo kohtaamispaikan samankaltaisista ilmiöistä kiinnostuneille tutkijoille. Suomessa tehdään paljon kulttuuripoliittista tutkimusta. Se on pirstoutunut monelle tieteenalalle: esimerkiksi politiikan ja taiteiden tutkimuksen, historian, sosiologian, taloustieteen, oikeustieteen, kulttuurin- ja kaupunkitutkimuksen sekä sosiaalipolitiikan piiriin. Perinteisesti muiden tutkimuspäivien yhteydessä kokoontuneet tutkijat kootaan nyt samalle säännölliselle foorumille. Toivomme mukaan esitelmiä  eri ura- ja tutkimusvaiheissa olevilta tutkijoilta. Myös maisterivaiheen opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua.

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivillä kulttuuripolitiikkaa lähestytään monipuolisesti: yhteiskuntatieteellisen ja humanistisen tutkimuksen ohella esimerkiksi taideyliopistoissa tehtävästä taiteellisesta tutkimuksesta ja kauppakorkeakouluissa tehtävästä liiketaloustieteellisestä tutkimuksesta käsin. Tutkimuksen kohteena voivat olla kulttuuripoliittiset instituutiot, taiteilijapolitiikka, kulttuurin talous, paikalliskulttuurit, monikulttuurisuus, kulttuuriteollisuus, arjen kulttuuriset käytänteet, kulttuurin sääntely tai jokin muu kulttuuripoliittiseksi kokemasi teema.

Ehdotukset seminaarialustuksiksi

Jos olet kiinnostunut pitämään esitelmän (paperin) tutkimuksestasi kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivillä, lähetä esitelmäehdotus 31.3.2013 mennessä osoitteella kptpaivat@gmail.com.

Esitelmäehdotuksessa tulee olla seuraavat tiedot:
• esitelmän tekijän nimi, oppiarvo, organisaatio, yhteystiedot ja sähköpostiosoite
• esitelmän otsikko
• 200–300 sanan kuvaus esitelmästä sisällöstä (sisältäen vähintään keskeiset tutkimuskysymykset)
• 3–4 avainsanaa

Päivien järjestelytoimikunta ilmoittaa hyväksymisestä 15.4.2013 mennessä. Esitelmistä kootaan sessiot avainsanojen ja sisällönkuvauksen perusteella. Päivien yhteydessä on mahdollista järjestää myös etukäteen koottuja pieniä työryhmiä. Myös nämä ehdotukset abstrakteineen jätetään 31.3.2013 mennessä. Päivien ohjelma julkaistaan huhtikuussa. Esitelmän pitäjä voi halutessaan toimittaa 6.5.2013 mennessä valmiin paperin julkaistavaksi järjestäjien avoimilla verkkosivuilla.

Lisätietoja: Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura, https://kulttuuripolitiikan.wordpress.com
Yhteys: siht. Jutta Virolainen, kulttuuripolitiikan.t.seura@gmail.com, 040-0579469 ja
pj. Emilia Palonen, yliopistonlehtori (ma.), Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, emilia.palonen@helsinki.fi, 040-5077198

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seuran jäseneksi voit liittyä www-lomakkeella osoitteessa https://kulttuuripolitiikan.wordpress.com/jaseneksi/


Leave a comment

Vuosikokous 2012

Seuran ylimääräinen vuosikokous järjestetään torstaina 25.10.2012 klo 16.30 alkaen Jyväskylässä valtakunnallisilla sosiaalipolitiikan päivillä kokoontuvan kulttuuripolitiikan työryhmän kokoontumisen yhdessä. Kokouksessa päätetään vuoden 2012 jäsenmaksujen suuruus. Lisätietoja ylimääräisestä vuosikokouksesta: vpj Pauli Rautiainen, pauli.rautiainen(a)uta.fi ja tiedottaja Pirjo Sohlo, pirjo.sohlo(a)gmail.com.