Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura

Sällskapet för kulturpolitisk forskning – Society for Cultural Policy Research in Finland

Esitelmäkutsu Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päiville, Helsingin yliopistossa, 16.–17.5.2013, DL 31.3.

Leave a comment

Esitelmä- ja työryhmäehdotuspyyntö seuramme ensimmäisille Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päiville, Helsingin yliopistossa, Valtiotieteellisessä tiedekunnassa, 16.–17.5.2013 teemalla:

KULTTUURIPOLITIIKAN TUTKIMUS SUOMESSA 2013

Toukokuussa 2012 perustettu Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura kutsuu kaikki kulttuuripoliittista tutkimusta tekevät ja siitä kiinnostuneet seuran ensimmäisille kulttuuripolitiikan tutkimuksen päiville esittelemään omaa tutkimustaan ja tutustumaan muiden tekemään tutkimukseen. Päivien teemana on kulttuuripolitiikan tutkimuksen tila ja laajuus Suomessa. Tarkoituksena on saada esiin alan kotimaista tutkimusta ja käydä keskustelua siitä, mitä kulttuuripolitiikan tutkimus on ja voisi olla.

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät luo kohtaamispaikan samankaltaisista ilmiöistä kiinnostuneille tutkijoille. Suomessa tehdään paljon kulttuuripoliittista tutkimusta. Se on pirstoutunut monelle tieteenalalle: esimerkiksi politiikan ja taiteiden tutkimuksen, historian, sosiologian, taloustieteen, oikeustieteen, kulttuurin- ja kaupunkitutkimuksen sekä sosiaalipolitiikan piiriin. Perinteisesti muiden tutkimuspäivien yhteydessä kokoontuneet tutkijat kootaan nyt samalle säännölliselle foorumille. Toivomme mukaan esitelmiä  eri ura- ja tutkimusvaiheissa olevilta tutkijoilta. Myös maisterivaiheen opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua.

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivillä kulttuuripolitiikkaa lähestytään monipuolisesti: yhteiskuntatieteellisen ja humanistisen tutkimuksen ohella esimerkiksi taideyliopistoissa tehtävästä taiteellisesta tutkimuksesta ja kauppakorkeakouluissa tehtävästä liiketaloustieteellisestä tutkimuksesta käsin. Tutkimuksen kohteena voivat olla kulttuuripoliittiset instituutiot, taiteilijapolitiikka, kulttuurin talous, paikalliskulttuurit, monikulttuurisuus, kulttuuriteollisuus, arjen kulttuuriset käytänteet, kulttuurin sääntely tai jokin muu kulttuuripoliittiseksi kokemasi teema.

Ehdotukset seminaarialustuksiksi

Jos olet kiinnostunut pitämään esitelmän (paperin) tutkimuksestasi kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivillä, lähetä esitelmäehdotus 31.3.2013 mennessä osoitteella kptpaivat@gmail.com.

Esitelmäehdotuksessa tulee olla seuraavat tiedot:
• esitelmän tekijän nimi, oppiarvo, organisaatio, yhteystiedot ja sähköpostiosoite
• esitelmän otsikko
• 200–300 sanan kuvaus esitelmästä sisällöstä (sisältäen vähintään keskeiset tutkimuskysymykset)
• 3–4 avainsanaa

Päivien järjestelytoimikunta ilmoittaa hyväksymisestä 15.4.2013 mennessä. Esitelmistä kootaan sessiot avainsanojen ja sisällönkuvauksen perusteella. Päivien yhteydessä on mahdollista järjestää myös etukäteen koottuja pieniä työryhmiä. Myös nämä ehdotukset abstrakteineen jätetään 31.3.2013 mennessä. Päivien ohjelma julkaistaan huhtikuussa. Esitelmän pitäjä voi halutessaan toimittaa 6.5.2013 mennessä valmiin paperin julkaistavaksi järjestäjien avoimilla verkkosivuilla.

Lisätietoja: Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura, https://kulttuuripolitiikan.wordpress.com
Yhteys: siht. Jutta Virolainen, kulttuuripolitiikan.t.seura@gmail.com, 040-0579469 ja
pj. Emilia Palonen, yliopistonlehtori (ma.), Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, emilia.palonen@helsinki.fi, 040-5077198

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seuran jäseneksi voit liittyä www-lomakkeella osoitteessa https://kulttuuripolitiikan.wordpress.com/jaseneksi/

Advertisements

Author: polemics

I'm a researcher of politics, with a specialisation on cities, discourse theory, Europe, and Hungarian politics. Finnish of origin, I've been hanging around Europe - but mainly in England - since 1997. It looks like it will continue in the future, so the posts will be reflecting it. In my native region, Savo, in eastern Finland, the saying has it that the responsibility is of anything that's been said is transferred to the receiver. Being polemical, is therefore pretty normal over there. By the way, great to have you here, I hope you'll enjoy the site! Em -- I hold two blogs: http://www.polemics.wordpress.com - stands for critical reflection and http://www.palemics.wordpress.com - is a personal site to keep in touch with friends. My finnish blog is at http://epalonen.vuodatus.net - Emilia Palonen -

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s