Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura

Sällskapet för kulturpolitisk forskning – Society for Cultural Policy Research in Finland


Leave a comment

Esitelmäkutsu Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päiville, Helsingin yliopistossa, 16.–17.5.2013, DL 31.3.

Esitelmä- ja työryhmäehdotuspyyntö seuramme ensimmäisille Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päiville, Helsingin yliopistossa, Valtiotieteellisessä tiedekunnassa, 16.–17.5.2013 teemalla:

KULTTUURIPOLITIIKAN TUTKIMUS SUOMESSA 2013

Toukokuussa 2012 perustettu Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura kutsuu kaikki kulttuuripoliittista tutkimusta tekevät ja siitä kiinnostuneet seuran ensimmäisille kulttuuripolitiikan tutkimuksen päiville esittelemään omaa tutkimustaan ja tutustumaan muiden tekemään tutkimukseen. Päivien teemana on kulttuuripolitiikan tutkimuksen tila ja laajuus Suomessa. Tarkoituksena on saada esiin alan kotimaista tutkimusta ja käydä keskustelua siitä, mitä kulttuuripolitiikan tutkimus on ja voisi olla.

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät luo kohtaamispaikan samankaltaisista ilmiöistä kiinnostuneille tutkijoille. Suomessa tehdään paljon kulttuuripoliittista tutkimusta. Se on pirstoutunut monelle tieteenalalle: esimerkiksi politiikan ja taiteiden tutkimuksen, historian, sosiologian, taloustieteen, oikeustieteen, kulttuurin- ja kaupunkitutkimuksen sekä sosiaalipolitiikan piiriin. Perinteisesti muiden tutkimuspäivien yhteydessä kokoontuneet tutkijat kootaan nyt samalle säännölliselle foorumille. Toivomme mukaan esitelmiä  eri ura- ja tutkimusvaiheissa olevilta tutkijoilta. Myös maisterivaiheen opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua.

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivillä kulttuuripolitiikkaa lähestytään monipuolisesti: yhteiskuntatieteellisen ja humanistisen tutkimuksen ohella esimerkiksi taideyliopistoissa tehtävästä taiteellisesta tutkimuksesta ja kauppakorkeakouluissa tehtävästä liiketaloustieteellisestä tutkimuksesta käsin. Tutkimuksen kohteena voivat olla kulttuuripoliittiset instituutiot, taiteilijapolitiikka, kulttuurin talous, paikalliskulttuurit, monikulttuurisuus, kulttuuriteollisuus, arjen kulttuuriset käytänteet, kulttuurin sääntely tai jokin muu kulttuuripoliittiseksi kokemasi teema.

Ehdotukset seminaarialustuksiksi

Jos olet kiinnostunut pitämään esitelmän (paperin) tutkimuksestasi kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivillä, lähetä esitelmäehdotus 31.3.2013 mennessä osoitteella kptpaivat@gmail.com.

Esitelmäehdotuksessa tulee olla seuraavat tiedot:
• esitelmän tekijän nimi, oppiarvo, organisaatio, yhteystiedot ja sähköpostiosoite
• esitelmän otsikko
• 200–300 sanan kuvaus esitelmästä sisällöstä (sisältäen vähintään keskeiset tutkimuskysymykset)
• 3–4 avainsanaa

Päivien järjestelytoimikunta ilmoittaa hyväksymisestä 15.4.2013 mennessä. Esitelmistä kootaan sessiot avainsanojen ja sisällönkuvauksen perusteella. Päivien yhteydessä on mahdollista järjestää myös etukäteen koottuja pieniä työryhmiä. Myös nämä ehdotukset abstrakteineen jätetään 31.3.2013 mennessä. Päivien ohjelma julkaistaan huhtikuussa. Esitelmän pitäjä voi halutessaan toimittaa 6.5.2013 mennessä valmiin paperin julkaistavaksi järjestäjien avoimilla verkkosivuilla.

Lisätietoja: Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura, https://kulttuuripolitiikan.wordpress.com
Yhteys: siht. Jutta Virolainen, kulttuuripolitiikan.t.seura@gmail.com, 040-0579469 ja
pj. Emilia Palonen, yliopistonlehtori (ma.), Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, emilia.palonen@helsinki.fi, 040-5077198

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seuran jäseneksi voit liittyä www-lomakkeella osoitteessa https://kulttuuripolitiikan.wordpress.com/jaseneksi/

Advertisements


Leave a comment

Kulttuuripolitiikan tutkimuspäivät tulossa toukokuussa, Call for Proposals 15.2. asti

Seuran ensimmäiset Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät järjestetään Helsingin yliopistossa, Valtioetieteellisessä tiedekunnassa 16.-17.5.2013. Esitelmä- ja työryhmäehdotuksia toivotaan 14.2. mennessä. Lisätietoa https://kulttuuripolitiikan.wordpress.com/kpt-paivat/

Kiinnostuitko? Esitelmäkutsu: CFP-kptp-2013

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivien alustava ohjelma

16.5.2013
11–12 Aloitus
12–13 paneeli I
13–14 lounas
14–16 työryhmät
16–16.30 kahvi
16.30–18.30 työryhmät

17.5.2013
10–12 työryhmät
12–13 lounas
13–14 paneeli II
14.00 Lopetus ja kahvi
14.30–16 Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seuran vuosikokous

Osallistumismaksut:
seuran jäsenet 35 euroa, alennettu kategoria 20 euroa,
seuran ulkopuoliset 65 euroa, alennettuna 40 euroa.